Popis dobavljača upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

 Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (NN 4/11, 58/11 i 21/17), u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala upisani su:

 1. BAUMAX ZAGREB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Velimira Škorpika 11, pod upisnim brojem HR-BMX-70002,
 2. SUNČANE ŠUME d.o.o., sa sjedištem u Đakovu, Ul. pape Ivana Pavla II br. 7, pod upisnim brojem HR-SUŠ-44003,
 3. HORTIKULTURA DONJE LADANJE, sa sjedištem u Maruševcu, Gustava Krkleca 80, pod upisnim brojem: HR-HDL-70004,
 4. JOHA d.o.o., sa sjedištem u Grubišnom polju, Braće Radić 43, pod upisnim brojem HR-JOH-40615,
 5. HORTIPLAN d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 3. Trnjanske ledine 23, pod upisnim brojem HR-HOR-70006,
 6. HRVATSKE ŠUME d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, pod upisnim brojem HR-HRS-44437,
 7. RASADNIK PIKET d.o.o., sa sjedištem u Zemuniku Donjem, Zemunik Donji b.b., pod upisnim brojem HR-RAP-44438,
 8. EXPORTDRVO d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18, pod upisnim brojem HR-EXD-70009,
 9. FAUNUS SELVA k.d., sa sjedištem u Zagrebu, Frana Supila 7, pod upisnim brijem HR-FAS-440010,
 10. ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, sa sjedištem u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, pod upisnim brojem HR-ŠFK-110011,
 11. ABIES d.o.o., sa sjedištem u Križevcima, Bukovje Križevačko 148, pod upisnim brojem: HR-ABI-404312,
 12. CEDRUS FOREST d.o.o., sa sjedištem u Čakovcu, Dr. Franje Bučara 19, pod upisnim brojem: HR-CED-200013.
 13. DRIJEN d.o.o., sa sjedištem u Lučkom (Grad Zagreb), Ježdovečka 7b, pod upisnim brojem: H-DRI-700014.

Stanje na dan: 13. studenoga 2017. godine