Nacionalni program pomoći sektoru vina

Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29. travnja 2021. godine usvojene su III Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
 
Slijedom prilagodbi na nepovoljne tržišne uvjete do kojih je došlo uslijed pojave pandemije bolesti COVID – 19 Europska Komisija je u 2020. godini donijela niz uredbi kojima je izmijenila i dopunila tada važeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Europska Komisija je kroz navedeno omogućila uvođenje interventnih mjera (Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina) u Nacionalne programe država članica te je omogućila povećanje intenziteta potpore iz Europskog garancijskog fonda u poljoprivredi (EAGF) za sve mjere.

Zbog nastavka krize uvjetovane pandemijom bolesti COVID -19 Europska Komisija je 28. i 29. siječnja 2021. donijela paket uredbi o izmjenama uredbi kojima su omogućene dvije prethodne izmjene i dopune Nacionalnog programa.

Donošenjem spomenutih uredbi omogućeno je produljenje provedbe kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina te se produljilo odobravanje povećanog intenziteta potpora iz Europskog garancijskog fonda u poljoprivredi (EAGF) za sve mjere do 15. listopada 2021. godine.

Uz navedeno Europski parlament i Vijeće su u prosincu 2020. godine donijeli uredbu kojom se mijenjaju odredbe kojima su od 2021. godine nadalje propisana ukupna financijska sredstava i raspodjela potpore po državama članicama iz EAGF fonda. Financijska sredstva iz odobrene "vinske omotnice" za Republiku Hrvatsku iznose 10.410.000,00 EUR.

U provedbi Nacionalnog programa Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje javni natječaj odabire korisnike i odobrava isplatu potpore.