Ekološka

Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Pridržavanje visokih standarda u području zdravlja, okoliša i dobrobiti životinja pri proizvodnji ekoloških proizvoda svojstveno je visokoj kvaliteti tih proizvoda.

Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) utvrđen je opći okvir za razvoj poljoprivrede u EU za razdoblje 2023. – 2027. godine. Strateški plan Republike Hrvatske, u okviru ZPP-a, jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije). Cilj je novih odredaba uspostaviti održivu konkurentnost kako bi se postigao gospodarski održiv sektor proizvodnje hrane te održivo gospodarenje prirodnim resursima EU u kojemu je ekološka proizvodnja prepoznata kao ključan element.

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. ključni je strateški dokument za utvrđivanje okosnice razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture u Republici Hrvatskoj. Nacionalnim akcijskim planom razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. osim ciljeva i mjera za poticanje razvoja primarne ekološke poljoprivredne i akvakulturne proizvodnje, definirani su i ciljevi i mjere za podupiranje napretka pratećih djelatnosti prerade i trgovine ekoloških poljoprivrednih i akvakulturnih proizvoda kako bi se potaknulo povećanje potrošnje ekološke hrane u RH. Na taj način želi se zadržati pozitivan trend rasta površina uključenih u ekološku proizvodnju i proizvedenih ekoloških proizvoda u Hrvatskoj, ali i ojačati ostale segmente lanca opskrbe ekološkim proizvodima, a koji obuhvaćaju proizvodnju i preradu, promociju, prodaju i potrošnju ekoloških proizvoda u Hrvatskoj.

Statistički podaci ekološke poljoprivrede dostupni su ovdje