Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, s konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Radi obveze usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170/115, 25. 6. 2019.), kojom su izmijenjene Uredba (EU) br. 995/2010 i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 u odnosu na obvezu izvješćivanja i stavljanju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacija o primjeni uredbi, potrebno izmijeniti i dopuniti odredbe važećeg Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", broj 25/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11730