Upisnik šumoposjednika

​Upisnik privatnih šumoposjednika je sustav podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima te evidencije o ostvarenim pravima i sredstvima.

U Upisniku se vode podaci o privatnom šumoposjedniku: njegovom prebivalištu, šumskom posjedu, žiro-računu privatnog šumoposjednika, članovima obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva, isplaćenim sredstvima, datumu upisa i ispisa privatnog šumoposjednika kao i članova obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva.

Podaci iz Upisnika koriste se u provedbi mjera šumarske politike za vođenje statistike, te su kao takvi zaštićeni i mogu ih koristiti samo službene osobe, i to ograničeno, ovisno o potrebi za koju se podaci pregledavaju.

Uvjet za upis u Upisnik je posjedovanje šume i šumskog zemljišta na području Republike Hrvatske, a pravo na upis ima fizička ili pravna osoba s prebivalištem odnosno sjedištem na području Europske unije.

Neke od glavnih prednosti upisa u Upisnik su: mogućnost korištenja potpora iz nacionalnih i Europskih fondova, smanjeno administriranje i troškovi, korištenje sredstava iz fonda za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ), legalitet na tržištu i pružanje usluga u turizmu.

Zahtjev za upis u Upisnik dostavlja se ovom Ministarstvu na adresu:
Planinska 2a, 10000 Zagreb, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije „Za Upisnik privatnih šumoposjednika“

Zahtjev za upis u Upisnik čine  obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik uz sve potrebne priloge (ZK izvadak, posjedovni list, kopija osobne iskaznice i preslika žiroračuna).

O upisu u Upisnik, ovo Ministarstvo donosi rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj privatnog šumoposjednika (MIBPŠ), nakon čega slijedi izdavanje „Iskaznice privatnog šumoposjednika“ koja vrijedi uz osobnu iskaznicu. Na zahtjev privatnog šumoposjednika, Iskaznica se može izdati i članu njegovog obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva.

Upisom u Upisnik se postaje obveznik mirovinskog osiguranja.