Prijedlog Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

Prijedlogom Pravilnika propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba kao i vođenje evidencije o obavljenim inspekcijskim i neposrednim nadzorima, poduzetim radnjama i izrečenim mjerama koje se vode u elektroničkom obliku.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10661