Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

Cilj donošenja Pravilnika je provedba Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu. Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja. Korisnici potpore obvezni su tijekom provedbe Programa pridržavati se mjera propisanih Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) („Narodne novine“, broj 73/18.) i Akcijskim planom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10632