Prijedlog pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Pravilnikom se određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« i studije »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije: a) gorsko planinsko područje – GPP b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10532