Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Adresa: Planinska 2a, 10000 Zagreb
 
 • dr.sc. Renata Ojurović, ravnateljica
Tel: 01/6443-210
Fax: 01/6443-291
uprava.sumarstva@mps.hr

Sektor šumarstva
 • Tomislav Čeko, načelnik Sektora
e-mail: tomislav.ceko@mps.hr
Tel.: 01/6443 273

Služba za upravljanje šumama
 • Tomislav Hermešćec, voditelj Službe
E mail: tomislav.hermescec@mps.hr
Tel.: 01/6443 283

Odjel za uređivanje šuma
 • Igor Hasl, voditelj Odjela
E mail: igor.hasl@mps.hr
Tel.: 01/6443 206

Odjel za upravljanje šumama i šumskim zamljištima
 • Radno mjesto nije popunjeno

Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma
 • Ivica Matoc, voditelj Odjela
E mail: ivica.matoc@mps.hr
Tel.: 01/6443 282

Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima
 • Maja Kralj, voditeljica Odjela
E mail: maja.kralj@mps.hr
Tel.: 01/6443 285

Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu
 • Miljenko Dešković, voditelj Službe
E mail: miljenko.deskovic@mps.hr
Tel.: 01/6443 268
 
Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu
 • Goran Gregurović, voditelj Odjela
E mail: goran.gregurovic@mps.hr
Tel.: 01/6443 217
 
Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu
 • Srećko Juričić, voditelj Odjela
E mail: srecko.juricic@mps.hr
Tel.: 01/6443 274

Služba za provedbu programa općekorisnih funkcija šuma
 • Sanja Bervida, voditeljica Službe
E mail: sanja.bervida@mps.hr
Tel.: 01/6443 237

Sektor lovstva
 • Dunja Đurinac, načelnica Sektora
E mail: dunja.djurinac@mps.hr
Tel.: 01/6443 234
 
Služba za gospodarenje s lovištima i divljači
 • Tomislav Žuglić, voditelj Službe
E mail: tomislav.zuglic@mps.hr
Tel.: 01/6443 249

Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja
 
 • Radno mjesto nije popunjeno

Služba za preradu drva
 • Radno mjesto nije popunjeno
E mail: drvna.industrija@mps.hr

Služba za proizvodnju namještaja
 • Danijela Zajac, voditeljica Službe
E mail: danijela.zajac@mps.hr
Tel.: 01/6443 229

Sektor za šume privatnih šumoposjednika
 • Robert Ojurović, načelnik Sektora
E mail: robert.ojurovic@mps.hr
Tel.: 01/4844 218

Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika
 • Miroslav Đurik, voditelj Službe
E mail: miroslav.durik@mps.hr
Tel.: 01/6443 733

Odjel za unaprjeđenje šuma – područna jedinica Čakovec
 • Mario Vlašić, voditelj Odjela
E mail: mario.vlasic@mps.hr
Tel.: 040 373 370
 
Odjel za unaprjeđenje šuma – područna jedinica Delnice
 • Maja Bukovac, voditeljica Odjela
E mail: maja.bukovac@mps.hr
Tel.: 051 813 186
 
Odjel za unaprjeđenje šuma – područna jedinica Gospić
 • Marko Rukavina, voditelj Odjela
E mail: marko.rukavina1@mps.hr
Tel.: 053 629 618
 
Odjel za unaprjeđenje šuma – područna jedinica Virovitica
 • Davor Jakupec, voditelj Odjela
E mail: davor.jakupec@mps.hr
Tel.: 033 556 033
 
Odjel za unaprjeđenje šuma – područna jedinica Zagreb
 • Goran Smolčec, voditelj Odjela
E mail: goran.smolcec@mps.hr
Tel.: 01/6329 753
 
Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika
 • Tomislav Meštrović, voditelj Službe
E mail: tomislav.mestrovic@mps.hr
Tel.: 01/6329 734
 
Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu
 • Nikola Sever, voditelj Odjela
E mail: nikola.sever@mps.hr
Tel.: 01/4841 246
 
Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad
 • Blanka Genjga, voditeljica Odjela
E mail: blanka.genjga@mps.hr
Tel.: 01/4844 220