Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Zbog brojnih izmjena aktualnog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 71/17, 94/17, 127/17, 30/18, 62/18, 87/18 i 111/18) te zbog donošenja nove Preporuke GFCM/42/2018/8 potrebno je donijeti novi Pravilnik kojim bi se propisali slični elementi kao i do sad: maksimalni kapacitet ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, ograničenja ulova, maksimalni broj ribolovnih dana po plovilu, razdoblje redovite zabrane ribolova te područja i razdoblje zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe. Slijedom toga, Pravilnikom se predviđa ograničenje kapaciteta ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom na razinu kapaciteta aktivnih plovila koja su koristila okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru u 2014. godini čime se vrši usklađivanje s paragrafom 13. Preporuke GFCM/42/2018/8. Osim toga, prijedlogom Pravilnika predviđa se ograničenje ukupnog ulova sitne plave ribe na način da u 2019. godini ulov sitne plave ribe (srdele i inćuna) ne smije prijeći količinu ulova sitne plave ribe iz 2014. godine umanjenu za 5%, dok u 2020. i 2021. godini maksimalni ulov ne smije prijeći ograničenje ulova iz prethodne godine umanjeno za 5 %. Na ovaj se način vrši usklađivanje s paragrafom 4.3. Preporuke GFCM/42/2018/8. Dodatno, planirano je zadržati odredbu o ograničenju ukupnog ulova po plovilu na 100 tona tijekom definiranih razdoblja od mjesec dana. Nadalje, ograničenje ribolovnog napora se zadržava kao i do sad na180 dana po plovilu godišnje te maksimalno 144 dana po plovilu za ciljani ribolov srdele i 144 dana po plovilu za ciljani ribolov inćuna čime se osigurava usklađenost s odredbama paragrafa 6. Preporuke GFCM/42/2018/8. Slijedom usklađivanja s odredbama paragrafa 7. Preporuke GFCM/42/2018/8 prijedlogom Pravilnika planirana su razdoblja privremene obustave ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te su sukladno paragrafu 9. Preporuke GFCM/42/2018/8, revidirana područja zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe za plovila preko 12 metara. Također, planirana su i posebna područja u kojima bi bio dozvoljen rad plovilima između 12 i 18m tijekom cijele godine pod određenim uvjetima. Osim toga, prijedlog Pravilnika predviđa i uvođenje zabrane ribolova svim plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u području Jabučke kotline čime je osigurano usklađivanje s paragrafom 10. Preporuke GFCM/42/2018/8.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10281