Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i neobveznom izrazu kvalitete “planinski proizvod”

Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18) Ministarstvo poljoprivrede dužno je izraditi propis kojim će se osigurati provedba postupka zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda europskim oznakama kvalitete: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetom. Prijedlogom Pravilnika propisuje se sadržaj zahtjeva i obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i postupku registracije oznake na razini Europske unije, sadržaj zahtjeva i obrasci vezani za ovlašćivanje i rad kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom, izgled nacionalnog znaka za zaštićene oznake, sadržaj zahtjeva i obrazac za korištenje neobveznog izraza kvalitete "planinski proizvod" te način vođenja i sadržaj evidencija koje vodi Ministarstvo poljoprivrede u odnosu na predmet Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10243