ZOI Slavonski med - registrirana

Plan kontrole za proizvod „Slavonski med“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 2. veljače 2018. godine. (Klasa: 310-26/16-01/110; Urbroj: 378-18-6)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu: Udruge proizvođača \"Slavonskog meda\", Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica 

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/95 od 9. siječnja 2018. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (“Slavonski med” (ZOI))

Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi
Prilog 2 - Dokazi o uporabi naziva