Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
 • Anita Sever-Koren, ravnateljica 
Tel: 01/6106-492
Fax: 01/6106-550
e-mail: uprava.poljoprivredna.politika@mps.hr

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG):
e-mail: opg@mps.hr

Sektor za poljoprivrednu politiku
 • Radno mjesto nije popunjeno
 
Služba za poljoprivredno-informacijske sustave
 • Krešimir Jakuš, Voditelj službe
Tel: 01/6109 719
e-mail: kresimir.jakus@mps.hr
 
Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi
e-mail: tisup@mps.hr
 
 • Mihael Rebić, Voditelj odjela
Tel: 01/6106 682
e-mail: mihael.rebic@mps.hr
 
Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)
 • Andrea Zadravec Vrabec, Voditeljica odjela
Tel: 01/6109 256
e-mail: andrea.zvrabec@mps.hr
 
Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize
 • Jasna Putar, Voditeljica službe
Tel: 01/6106 307
e-mail: jasna.putar@mps.hr

Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi
 • Radno mjesto nije popunjeno

 Odjel za analizu poljoprivrednih podataka
 • Marko Vazdar, Voditelj odjela
Tel: 01/6106 908
e-mail: marko.vazdar@mps.hr
 
Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • Goran Klopotan, Voditelj odjela
Tel: 01/6106 511
e-mail: goran.klopotan@mps.hr
 
Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju
 • mr. sc. Jakša Petrić, Načelnik sektora

Služba za EU poslove
 • Marina Deur, Voditeljica službe
Tel: 01/6106 623
e-mail: mdeur@mps.hr
 
Odjel za EU koordinaciju
 • Borislava Bukvić, Voditeljica odjela
Tel: 01/6106 654
e-mail: borislava.dukic@mps.hr
 
Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći
 • Irena Lučić, Voditeljica odjela
Tel: 01/6109 330
e-mail: irena.lucic@mps.hr

Odjel za suradnju s EU institucijama
 • Radno mjesto nije popunjeno

Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose
 • Petra Badovinac, Voditeljica službe
Tel: 01/6106 571
e-mail: petra.badovinac@mps.hr
 
Odjel za međunarodnu suradnju
 • Irena Georgievski, Voditeljica odjela
Tel: 01/6106 798
e-mail: irena.georgievski@mps.hr
 
Odjel za međunarodne trgovinske odnose
 • Mihaela Bajkovac Ćurić, Voditeljica odjela
Tel: 01/6106 055
e-mail: mihaela.bajkovac@mps.hr
 
Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama
 • Andreja Martonja Hitrec, Voditeljica službe
Tel: 01/6106 632
e-mail: andreja.martonja@mps.hr

Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja
 • Radno mjesto nije popunjeno 

 Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza
 • Bernardica Milinović, Voditeljica odjela
Tel:
e-mail: bernardica.milinovic@mps.hr