Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona

Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Obzirom da inspekcijske poslove u području zaštite životinja od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 125/13, 14/14 i 92/14), a koja se odnosi na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10185