Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Opis savjetovanja: U ovom trenutku na snazi je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova („Narodne novine“, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17) donesen temeljem starog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine, broj 81/13., 14/14. i 152/14.) koji normira područje ribarstva vezano za upotrebu mreža stajaćica, klopkastih alata (vrša), udičarskih alata (povraza i parangala), probodnih alata (osti) i posebne načine ribolova u koje spada tramata i sakupljanje drugih morskih organizama ronjenjem. U procesu donošenja novog Zakona ukazala se potreba za donošenjem novih pravilnika koji će regulirati područja ribarstva pasivnim alatima kao i sakupljanja morskih organizama ronjenjem. Uslijed toga, iz opsega Pravilnika o pasivnim alatima potrebno je u potpunosti izostaviti odredbe koje se odnose na područje sakupljanja morskih organizama ronjenjem i uvrstiti ih u novi pravilnik. Prijedlog Pravilnika o pasivnim alatima uređuje ribolov pasivnim alatima na vrlo sličan način kao i sada važeći Pravilnik te propisuje način mjerenja veličina oka mreža stajaćica čime će ovaj element u potpunosti biti usklađen s europskom legislativom (Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008).

Savjetovanje je otvoreno do: 8.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10013