Pisarnica

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • Elektronički potpisane podneske dostaviti na:

e-mail: pisarnica01-MP@mps.hr
 
  • Elektronička kontaktna točka isključivo za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

e-mail: pisarnica.tdu@mps.hr