Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se nadležnost Ministarstva za obavljanje poslova Hrvatske poljoprivredno šumarske službe koji su bili propisani Zakonom o šumama. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8936