Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona osigurat će se usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu te pravna sigurnost i nesmetana provedba Zakona

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8624