Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz PRR RH za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. izmjenjuje se i dopunjuje postojeći Pravilnik o provedbi Mjere 4 \"Ulaganja u fizičku imovinu\", podmjere 4.1. \"Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva\" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 8.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7938

Obrazloženje:

Zadnji natječaji za provedbu podmjere 4.1., tipa operacije 4.1.1 \"Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ za sektor voća i povrće te sektor stočarstva i peradarstva objavljeni su u travnju 2017. godine kao i Natječaj za tip operacije \"Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš\", dok je Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ objavljen 2016. godine.

Zbog velikog interesa potencijalnih korisnika i velikog broja pripremljenih projekata savjetovanje je otvoreno od 04.07.2018. godine do 08.07.2018. godine.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. sadrže odredbe u korist korisnika.