Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva

U stadima naših uzgajivača, zbog učestalih nuspojava cijepljenja protiv Bolesti kvrgave kože, veliki broj životinja značajno je izgubio svoj proizvodni potencijal. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Programom je predviđena privremena financijska pomoć za razdoblje od 2018. do 2020. godine za obnovu narušenog proizvodnog potencijala. Program će se provoditi putem dvije mjere: 1. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica pri čemu iznos potpore neće prelaziti 10.000,00 kuna po jednom kupljenom grlu. Iznos potpore ograničiti će se na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. 2. Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga. Ukupno je za provedbu ove mjere u trogodišnjem razdoblju predviđen iznos od 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja programa. Ukupna sredstva namijenjena za provedbu ove mjere su definirana, a iznos potpore po rasplodnoj junici nije fiksan i ovisit će o ukupnom broju prihvatljivih rasplodnih junica u RH prijavljenih na ovu mjeru. Program će se provoditi u trogodišnjem razdoblju od 2018. do 2020. godine. Korisnici sredstava potpore su poljoprivrednici u kategoriji mikro i malih upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave koje koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7891

Obrazloženje:

Svi pokazatelji na hrvatskom tržištu ukazuju na negativne trendove u  govedarskoj proizvodnji, pad prihoda od proizvodnje u najviše pogođenom sektoru proizvodnje mlijeka te značajno narušena likvidnost gospodarstava u proizvodnji mlijeka što ugrožava njihovu egzistenciju. Ovakvo stanje zahtjeva žurnu reakciju pri čemu je potrebno osigurati provedbu mjera i isplatu potpore još u ovoj godini. Ministarstvo je ove mjere već najavljivalo i komuniciralo s proizvođačima od početka godine. S obzirom na navedeno trajanje savjetovanja skraćeno je na 15 dana.