Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Opis savjetovanja: Odredbe o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) do sad su se nalazile u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus). U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o morskom ribarstvu i novi Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu pa se ukazuje potreba za donošenjem zasebnog propisa za ovaj tip ribolova radi jednostavnosti i omogućavanja lakšeg snalaženja u propisima. Na ovaj način u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune ostale bi isključivo odredbe o gospodarskom ribolovu te vezanom uzgoju i prometu. Prijedlog Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) sadrži: način raspodjele ulovne kvote namijenjene ovoj kategoriji ribolova, odredbama se propisuje jednolika raspodjela kvote dodijeljene ovom tipu ribolova na „pakete“ te postupak provedbe Javnog natječaja. Osim navedenog, propisuje se i obveza sklapanja Ugovora ponuditelja s Ministarstvom te uvjeti kojima ponuditelji moraju udovoljiti prije sklapanja Ugovora (uplata ponuđenog iznosa, plovilo upisano u Registar plovila koja sudjeluju u ovom tipu ribolova, opremljenost VMS-om i preuzeta aplikacija m-očevidnik) kao i izdavanje Potvrde o zakupljenoj kvoti i pravila pri obavljanju ribolova, uvjete i način obavljanja ribolova trofejnih primjeraka koji podrazumijevaju obvezu prisustva odgovorne osobe, obveza kupnje dozvole za rekreacijski ribolov, ribolovnu sezonu koja traje od 16. lipnja do 14. listopada, ograničenja ulova po plovilu koje podrazumijeva jednu jedinku po plovilu dnevno veličine najmanje 30kg ili 75cm vilične duljine, karakteristike i količinu ribolovnih alata i opreme što uključuje udičarske alate bez obzira na nosivost štapa i role i to s najviše tri pribora uz upotrebu kružnih udica te iznimno klasičnih jednokukih udica uz upotrebu varalica. Osim toga zabranjeno je i obavljati ribolov na udaljenosti manjoj od 1NM od uzgajališta tuna, način izvještavanja o iskrcaju, rokove te obvezu prijave ulova i način postupanja s ulovljenim primjercima što podrazumijeva obvezu iskrcaja isključivo cijele jedinke ili očišćene od utrobe i škrga te obvezu da iskrcanu jedinku do krajnjeg odredišta prati Obrazac o ulovu tune.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7828