Etički povjerenik

Ulica grada Vukovara 78, 1000 Zagreb

LANA BOGDAN, načelnica Sektora za pravne poslove
e-mail: lana.bogdan@mps.hr
tel:  01/6109-569

Etički kodeks državnih službenika NN 40/11 NN 13/12

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku u Ministarstvu poljoprivrede