Obavijest korisnicima o izmjenama dvaju pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru - plivarice i potegače, bez prethodne procedure savjetovanja

Obrazloženje za nemogućnost poštivanja odredbi Zakona o pravu pristupa informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) i provedbu e-savjetovanja za Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama:

Obzirom da je trenutno Pravilnicima propisan rok od 1. lipnja nakon kojeg više neće biti moguće obavljati ribolovne aktivnosti malim plivaricama i obalnim mrežama potegačama bez Odobrenja, a Ministarstvo ih ne može izdati  sve dok se prethodno ne objave Provedbene Uredbe Europske komisije kojima se omogućavaju derogacije od pojedinih odredbi Mediteranske uredbe, potrebno je omogućiti ribolovne aktivnosti predmetnim alatima koje su u skladu s odredbama pravne stečevine EU.