Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi M5, 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz PRR RH 14.-20.

Izmjene i dopune Pravilnika su nastale na temelju iskustava iz prethodnih natječaja koje su u skladu sa pravnom osnovom, a ugrađene su i u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izmjenama Pravilnika omogućeno je da troškovi budu prihvatljivi nakon nastanka elementarne nepogode (ranije su troškovi bili prihvatljivi nakon podnošenja zahtjeva za potporu). U slučaju elementarne nepogode poljoprivrednici odmah poduzimaju aktivnosti s ciljem zaštite imovine ili sprečavanja većeg uništenja poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Pravilnikom se kao novi prihvatljivi materijalni trošak uvodi kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Izmjenama Pravilnika prihvatljivi trošak je nabava svih uginulih domaćih životinja (ranije samo osnovnog stada/matičnog jata). U slučaju uništenja poljoprivrednih gospodarskih zgrada, osim vlasnika, korisnik može biti i poljoprivrednik koji koristi zgrade na temelju ugovora o koncesiji/zakupu/služnosti/pravu građenja. Ostale izmjene i dopune se odnose na administrativnu obradu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i izdavanje akata nakon provođenja I. i II. faze administrativne obrade. Izmjenama i dopunama Pravilnika uvode se novi prihvatljivi troškovi i mijenja period od kojeg su prihvatljivi troškovi što je pogodnije za korisnike.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7500