Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Prijedlogom pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17.) i relevantnim Uredbama EU (1224/2009, 404/2011 i 1962/2015). Definiraju se uvjeti i postupak registracije prvih kupaca, način dostave prodajnih listova, izuzeće od obveze dostave u slučaju prodaje izravno s ribarskog plovila kao i obveze ribara u tom slučaju. Obzirom da EU propisi omogućavaju određene izuzetke u pogledu registracije prvih kupaca i dostavljanja prodajnih listova, pravilnikom se precizira pod kojim uvjetima prvi kupci mogu biti, izuzev korisnika odobrenih objekata, i ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov za prodaju vlastitog ulova te ugostitelji ako prodaju proizvode ribarstva krajnjim potrošačima u svojim objektima. Pravilnik se nadopunjuje na uspostavljeni elektronički sustav koji omogućava evidentiranje i sljedivost proizvoda ribarstva od ulova, iskrcaja, vaganja i prve prodaje. Očekuje se da će Pravilnik doprinijeti poboljšanju sljedivosti proizvoda ribarstva, praćenju kretanja i cijena na tržištu te učinkovitijoj kontroli i nadzoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7276