Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« (u daljnjem tekstu: Podmjera17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Omnibus uredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine uvode se dvije značajne promjene za provedbu ove podmjere. Prva promjena odnosi se na smanjuje praga gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 %. Smanjenjem praga očekujemo da će ova vrsta polica osiguranja postati atraktivnija za poljoprivrednike i sve vrste poljoprivredne proizvodnje (jedan od osnovnih razloga zbog kojeg poljoprivrednici nisu u još većem broju ugovarali ovu vrstu osiguranja je bila visina praga od 30 %). Drugom promjenom se povećava intenzitet potpore, sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70 %. Osim navedenih promjena novim pravilnikom će se promijeniti i način podnošenja zahtjeva za potporu i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik će po ugovaranju osiguranja platiti 30 % premije osiguranja (prema trenutno važećem pravilniku mora platiti cjelokupnu premiju osiguranja) i nakon toga dostaviti zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovim pravilnikom zahtjev za potporu moći će se podnositi tijekom cijele godine čime će se smanjiti administrativno opterećenje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ubrzati obrada zahtjeva za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.3.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6981