Službenik za zaštitu osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Politika zaštite osobnih podataka
 
Ministarstvo poljoprivrede vodi računa o važnosti zaštite, sigurnosti i privatnosti Vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka) te nacionalnim zakonom iz područja zaštite osobnih podataka - Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
 
Cjelokupnu politiku zaštite osobnih podataka i sve informacije o prikupljanju osobnih podataka, njihovu korištenju, obradi i čuvanju možete pročitati ovdje.

Za više informacije kako obrađujemo Vaše podatke, ako želite iskoristiti svoja prava ili imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštite osobnih podataka u Ministarstvu poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

Ul. grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Kontakt: zop@mps.hr