Pučka pravobraniteljica

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:


Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb

Tel: 01/4851-853
Tel: 01/4851-275
Fax: 01/6431-628
info@ombudsman.hr
Web stranica: www.ombudsman.hr