Sokolarski ispit 2018

Polaganju ispita može pristupiti osoba s navršenih 18 godina. Postupak i način prijave ispita, program o polaganju ispita te provedba ispita propisana je Pravilnikom o načinu lova sa pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita ("Narodne novine" broj: 110/10). 

Kandidat naknadu za polaganje i provedbu postupka sokolarskog ispita u iznosu od 400,00 kn uplaćuje putem uplatnice na IBAN Državnog proračuna HR 121001005-1863000160, s naznakom model: HR65 i poziv na broj odobrenja: 7005-230-1079.

Kandidati su dužni obrazac zahtjeva za polaganje ispita s prilozima dostaviti ovom Ministarstvu najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu: 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Povjerenstvo za provedbu sokolarskih ispita
"Prijava za polaganje sokolarskog ispita“
Planinska 2a, 10000 Zagreb


Datum održavanja sokolarskog ispita je:

5. rujna 2018. godine u 10:30 h

u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb