Je li potrebno ishoditi dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta u slučaju proizvodnje i izrade proizvoda povezanih sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama?

Nije potrebno ishoditi dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta već je dovoljno priložiti Izjavu o poznavanju tradicijskih vještina. Ovu izjavu sastavlja i potpisuje nositelj dopunske djelatnosti, tj. član OPG-a koji će se baviti ovom djelatnošću, a izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Krajnji proizvodi ne moraju imati tradicijska obilježja već se pod proizvodima povezanim sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama smatraju proizvodi koji su napravljeni korištenjem tradicijskih znanja i vještina (npr. pletenjem).