ZOZP Komiški rogač – u postupku registracije

Plan kontrole za proizvod „Komiški rogač“ – ZOZP po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 17. rujna 2020. godine. (KLASA: 310-26/20-01/69; URBROJ: 525-14/0880-20-6) 

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A, 51 000 Rijeka

Podnositelj zahtjeva: Udruga KOMIŠKI ROGAČ, Ribarska 10, 21 483 Komiža

Specifikacija proizvoda
Prilozi