ZOI Bračko maslinovo ulje - u postupku registracije

Plan kontrole za proizvod „Bračko maslinovo ulje“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 3. ožujka  2020. godine. (Klasa: 310-26/19-01/115; Urbroj: 525-14/0880-20-4)

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb

Podnositelj zahtjeva: Poljoprivredna zadruga Supetar, Mladena Vodanovića 4, 21 400 Supetar

Izmijenjena Specifikacija proizvoda za proizvod Bračko maslinovo ulje
Prilozi